175 Jaar School

Vorige Voorpagina Volgende

Jubileumtentoonstelling

Dit jaar, meer bepaald op 27 september, bestaat onze Hoeilaartse Sint-Clemensschool inderdaad 175 jaar! In de maand maart zal de hele schoolgemeenschap dit uitbundig vieren. Meer details over alle activiteiten krijgt U binnenkort.

In het eerste deel vertellen we over het ontstaan van onze school in een klein dorp aan het Zoniënwoud.

Maar de allereerste start ligt echter in Gijzegem, gelegen tussen Aalst en Dendermonde. In het begin van de 19de eeuw stond daar een kasteel bewoond door de familie van de barons Le Candèle. De kasteelvrouw heette Elisabeth-Marie-Eugénie-Joseph, geboren barones de Robiano. Men noemde haar al vlug de “goede en weldadige Mevrouw”. Baron de la Rocheterie noemde Elisabeth “de meest geniale van de Robiano’s”. Ze volgde de raadgevingen van bisschop Mgr. De Broglie op en besloot een school te stichten voor arme kinderen. Deze school, die de Heilige Agnes als patrones gekozen had, werd geopend op 21 januari 1818. De liefdadige stichteres noemde het kleine huis “Spinhuis”. Het leerprogramma behelsde godsdienst, lezen, schrijven, rekenen, handwerk en spinnen. Zo begon op een wintermorgen in 1818 ten bate van de arme meisjes van een verlaten Vlaams dorp, het opvoedingswerk van een religieuze congregatie “Dienstmaagden der armen” die zouden leven en werken volgens de regel van de Heilige Vincentius à Paulo. Monsieur Vincents opdracht luidde: “In de behoeften van de armen te voorzien en de zieken ter hulp te staan”. De congregatie telde in 1843 tweeëntwintig onderwijsinstellingen, in 1868 waren het er eenendertig, in 1918 zestig en in 1968 waren het er toch nog vijftig.

Wij vieren dit jaar de 175ste verjaardag van de dag waarop de stichteres reeds in 1829 twee zusters van haar congregatie naar Hoeilaart zond om er ook een school, de zevende stichting uit het Moederhuis, te starten. Zij deed dit op verzoek van haar zuster, barones Marie-Anne-Angélique-Joseph-François, gehuwd met baron Joseph-Louis de Man d’Hobruge, toenmalig burgemeester van Hoeilaart. Het eerste schooltje werd toen “School van de H. Drievuldigheid” genoemd. Op 27 september 1829 kwamen Gabriëlle Van der Biest en Justine Anckaert aan in Hoeilaart. Ze waren gewoon gekleed, want het was nog niet zo veilig als kloosterling op straat te komen. De Franse Revolutie, de bezetting onder Napoleon en het Hollands bewind hadden een diep spoor getrokken. Die 2 zusters vestigden zich in een woonhuis met aanpalend atelier, gelegen op de hoek van de huidige H. Caronstraat en de W. Eggerickxstraat. Het was een armoedig begin: ze noemden zich dan ook“Dienstmaagden der armen”. En arme mensen waren er in die tijd in Hoeilaart genoeg!

De geschiedenis van de school verschijnt elke week in de lokale pers, in korte afleveringen. U vindt deze artikels ook terug op onze website. De teksten zijn van de hand van Greta Daemen.

Inleiding Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Deel 10 Deel 11 Deel 12 Deel 13

Tentoonstelling van 7 tot 14 maart in de sportzaal van de Sint-Clemensschool.