Beschouwingen

Vorige Voorpagina Volgende

Vrienden,

Met gewettigde trots vieren we in maart 2004 het merkwaardig feit dat onze bloeiende Hoeilaartse Vrije Sint-Clemensschool al 175 jaar bestaat.

Op zondag 7 maart hebben we onze erkentelijkheid uitgedrukt op een vrij officiële, maar toch ook warme manier. We hebben de Heer, de Zusters van Gijzegem en zovele mensen die van onze school een goede school hebben gemaakt, dank gezegd en geëerd. Dat heeft zijn beslag gekregen in een vurige eucharistieviering, gevolgd door een receptie en de opening van de overzichtstentoonstelling. Daarna was er in de dorpskom een kleurrijke stoet van onze kleuters. Zeer veel mensen hebben ervan genoten.

Met dit totaalspektakel ‘De 7 sleutels’, samen met alle leerlingen en leerkrachten en ook enkele oud-leerlingen, willen we nu op een creatieve en musicale wijze de waarden uitbeelden die wij, als katholieke school, wensen door te geven aan de jonge generatie.

Dat we zo’n eerbiedwaardige verjaardag kunnen vieren, komt niet uit de lucht vallen. Er zijn tenminste zeven hefbomen - noem ze zeven sleutels - nodig om al die tijd een goede katholieke school te kunnen zijn. Even opsommen in alfabetische orde: Edelmoedig – Educatief ‑ Eendrachtig ‑ Eigentijds – Engagement – Enthousiast – Evangelisch.

Zonder het eendrachtig engagement van zeer veel mensen die zich op een eigentijdse wijze, met enthousiasme en edelmoedigheid, vanuit evangelische bewogenheid inzetten voor een educatief project als een katholieke school, kan zo’n school niet zolang bestaan!

Zonder het eendrachtig, enthousiast en edelmoedig engagement van een equipe van veel mensen kan zo’n eigentijds educatief totaalspektakel over evangelische waarden niet tot stand komen.

Daarom danken wij van ganser harte de projectgroep van ‘De 7 sleutels’: al meer dan een jaar zijn de leden druk doende; ze staan ook in voor de eindredactie en de eindregie.

We danken uiteraard ook alle kleuters, leerlingen, leerkrachten, personeelsleden, directeurs, leden van het schoolbestuur en van het oudercomité, andere ouders, oud-leerlingen, medewerkers, steunende sympathisanten, en meer speciaal de 7 mensen van de projectgroep, namelijk de leerkrachten: Sylvie Gahy, Liesbeth Lambrechts, Lut Van Hecke, Nico Guns, Marc Jammaers, Koen Mertens en de bezielende vader … Jan Van Assche.

Veel kijk‑ en luisterplezier; en steek er wat van op!

Pastoor Roger Nuyts,
voorzitter VZW Vrije Sint‑Clemensschool.

Hoeilaart, 12-13-14 maart 2004.

Een brede horizon 

“De 7 Sleutels” zal van een aantal mensen veel meer gevraagd hebben dan ze voor zichzelf verwacht hadden. Maar eens je begint, voert de stroom je mee, zonder verpozen, tot aan de horizon.

Wat drijft ons allemaal om plots plankgas te geven en de energie te bundelen tot een drijvende kracht die in haar enthousiasme en motivatie iedereen meetrekt en zo een grote groep van mensen vormt voor wie plots geen berg meer te hoog is?

Wie vorige zondag in de kerk was bij het opbouwen van podium en decor, heeft met volle teugen kunnen genieten van een sfeer van vriendschap en samenwerking die tegenwoordig te zeldzaam is geworden. We waren met meer dan vijftig, mannen, vrouwen, kinderen… , allemaal bezig aan hetzelfde doel en dan zie je plots wat het woord “gemeenschap” betekent.

Een project als “De 7 Sleutels” doe je maar eens om de zoveel jaren, omdat het immens veel energie vraagt. Het is een ervaring die je je gehele leven meedraagt en koestert want die momenten lopen niet dik.

De projectgroep had zich tot  doel gesteld de lat hoog te leggen en iedereen mee te nemen op ontdekkingstocht naar zijn of haar eigen mogelijkheden. Wij denken te mogen zeggen dat we hierin geslaagd zijn. Iedereen op school is de voorbije maanden gegroeid en vooral voor onze hoofdrolspelers, de reisgenoten, wordt dit een gebeurtenis die hun verdere leven zal mee bepalen. Niet dat ze allemaal acteur of zanger moeten worden, maar vooral omdat ze in zichzelf het vuur gevonden hebben om hun talenten te ontdekken en te gebruiken. Zij weten voortaan dat de horizon breder is.

Bram Vermeulen zingt het in een lied: ik heb een steen verplaatst in de rivier… en daardoor de loop van de rivier veranderd. De projectgroep is blij en gelukkig met dit totaalspektakel eenzelfde steen te hebben verlegd. De vriendschap die wij, samen op weg, zijn tegengekomen, zullen wij nooit meer loslaten. Iedereen bedankt voor de leuke samenwerking.

 De Projectgroep