Inleiding

Voorpagina Volgende

175 jaar vrije schoolgemeenschap te Hoeilaart verdient een extra inspanning. Uiteraard is de geschiedenis van de school belangrijk maar wij vonden het al even interessant om ons vooral toe te spitsen op de waarden die een christelijke vrije basisschool de kinderen meegeeft in hun reis naar volwassenheid, een waardevolle bagage voor de toekomst:

Vrijheid – Vriendschap – Verdraagzaamheid – Vindingrijkheid - Volharding - Vorming - Verbondenheid

Deze zeven waarden, “de zeven sleutels” waarrond het totaalspektakel is opgebouwd leiden uiteindelijk tot de liefde,
zoals Jezus ze gedeeld heeft met ons allen.

De zeven sleutels” wordt een bundeling van zang, toneel, poëzie en dans, een spektakel waarin ook de toeschouwer een rol krijgt toebedeeld. De hoofdrollen worden gespeeld door de leerlingen van de basisschool, maar om de hele schoolgemeenschap te betrekken bij het project wordt ook gerekend op de kleuters, oud-leerlingen, het lerarenkorps van de basisschool en de kleuterschool, de ouders en Hoeilanders die actief zijn in de parochie, zoals het Ruusbroeckoor.

Met “De zeven sleutels” willen wij de sterkte en het belang van onze christelijke school voor de verdere toekomst van elk kind benadrukken en, door de inzet, de creativiteit en de positieve energie die de realisatie van dit project opwekt, onze dankbaarheid tonen aan al wie gedurende die 175 jaar dagelijks het beste van zichzelf gaf en meegebouwd heeft aan het succes van de school en de toekomst van elk kind. Reeds 175 jaar heeft onze school de kinderen de weg getoond, “de zeven sleutels” aangereikt,  de juiste bagage meegegeven om later zelf mee te bouwen aan een rechtvaardige wereld.