VZW Mobile Scool

Voorpagina Hoger

Onze musical zoomt in op de rechten van het kind: voor ons doodgewone verworvenheden, maar voor veel kinderen in andere werelddelen een loos begrip . Het recht op onderwijs is voor straatkinderen in o.a. Zuid-Amerika niet zo evident; zij krijgen helemaal geen kansen. Die boodschap willen we de hele schoolgemeenschap en alle toeschouwers meegeven om er dan samen iets aan te doen.

Daarom hebben wij contact gelegd met de vzw 'Mobile School'. Dit project klinkt u zeker niet onbekend in de oren. Een tv-ploeg van TV1 volgde Arnoud Raskin en zijn project 2 jaar geleden, voor het programma 'Napels zien'. Deze jonge kerel trekt met zijn mobiel schooltje de straat op in Zuid-Amerika; om de kinderen ter plekke te onderwijzen, hun talenten te ontwikkelen en hun eigenbeeld op te krikken. Vanuit dit onderwijsproject is ondertussen een heuse vzw gegroeid en rijden er al verschillende schooltjes tussen de straatkinderen van Zuid-Amerika.

Begin januari kwam de VZW "Mobile School' naar onze school, zodat de kinderen dit prachtige project van nabij leerden kennen. De videoreportage heeft ons alvast overtuigd.

Het nettoresultaat, gerealiseerd uit de inkomsten van de sponsorloop, tickets, programmaboekje, cd-verkoop, integraal naar het mobiele schoolproject gaat. Dit geldt ook voor de rechten op de musical en de liedjes.

Door uw sponsoring draagt u dus ook een belangrijk steentje bij tot een ontroerend en schitterend ontwikkelingsproject: rechtstreekse hulp die echt het verschil maakt.