Werkgroep Kledij

Vorige Voorpagina Hoger Volgende

Sedert het begin van de maand november, dus ruim een maand voordat het officiële startschot van "De 7 Sleutels" werd gegeven, komen regelmatig een tiental enthousiaste en ijverige moeders en grootmoeders bijeen onder leiding van juf Liesbeth van klas 1D. De eerste bijeenkomsten bestonden vooral uit het brainstormen over hoe de diverse kostuums er uit zouden kunnen zien. Zeker geen eenvoudige taak, gezien het grote aantal kostuums dat nodig is en gezien de uit te beelden taferelen uit vrijwel alle streken van de wereld komen. Schotten, Chinezen, Spanjaarden, Fransen, Afrikanen, Marokkanen, Hawaianen en Oost-Europeanen en nog veel meer, moeten worden aangekleed, evenals een twintigtal kindsoldaten. Na een maand van intensief overleggen en zoeken naar mogelijkheden, konden de leden van de werkgroep halverwege december aan de slag gaan.

Inmiddels zijn er al heel wat uurtjes doorgebracht achter de naaimachines en het resultaat mag er zijn! Een groot aantal prachtige kostuums is inmiddels al beschikbaar.

We zijn er echter nog niet en de komende acht weken totaan de opvoering van "De 7 Sleutels" zijn er nog bergen wek te verzetten! Omdat gestreefd wordt de uitgaven zoveel mogelijk te beperken (tenslotte: hoe hoger de opbrengst van het toneelstuk, des te meer geld komt beschikbaar voor de financiering van een mobiele school), wordt er nog naarstig gezocht naar een drietal Chinese kimono's voor meisjes van het tweede leerjaar (± maat 122) en zeker twintag legerpakjes voor het vierde leerjaar (± maat 140). Wie in het bezit is van dergelijke kimono's of camouflagepakjes en bereid is deze uit te lenen ten behoeve van "De 7 Sleutels", kan deze liefst zo spoedig mogelijk en voorzien van een naamkaartje afgeven op school (ofwel bij juf Liesbeth van klas 1D ofwel op het secretariaat).  Geschikte stoffen (met Chinees of camouflagemotief) die gebruikt mogen worden, zijn eveneens zeer gewenst.

kledij@7sleutels.be