Werkgroep Eucharistie

Vorige Voorpagina Hoger Volgende

De feestelijkheden ter gelegenheid van 175 jaar Sint-Clemensschool beginnen eigenlijk al een week vroeger, op 7 maart 2004. Die zondag is er een eucharistieviering, gevolgd door heel wat activiteiten. Aan de jubileummis wordt hard gewerkt. Ook dit onderdeel van de verjaardagsviering krijgt maximale aandacht.

eucharistie@7sleutels.be

Projectgroep Werkgroep Kledij Werkgroep Decor Werkgroep Eucharistie Oudercomité Cameraman Tentoonstelling Schoolbestuur Ruusbroeckoor Licht Geluid en Beeld Leerkrachten Remix en Advies Met dank aan Sponsors Leveranciers