Deel 2

Vorige Voorpagina Hoger Volgende


BEWAARSCHOOL – KLEUTERSCHOOL – PEUTERTUIN.

Vermoedelijk is reeds in 1852 een bewaarschool begonnen voor het onderwijs aan 4 tot 7 jarigen. Een document, waarschijnlijk uit de jaren ’50 vertelt wat de "peuterkens" toen leerden: "Christelijke doctrine(!), lezen in het Nederlands en in het Frans, rekenen en breien en deze afgewisseld met gymnastische oefeningen en zang, zodat de leerlingen dit alles aanleren met plezier en zonder vermoeidheid." Nogal zwaar voor kleuters, vindt U ook niet? In het bewuste document staat tevens dat de kinderen niet meer thuis hoeven te zitten wanneer de ouders op het veld of naar de stad zijn. De peuters die anders kans liepen te verongelukken, werden zo veilig "bewaard" op school. De bewaarschool telde toen 150 leerlingen.

In 1885 kwam het Lindeke (het huidige Lindenhof) vrij en daar zijn jarenlang de bewaarklassen geweest. In het jaar 1939 waren de nieuwe bewaarklassen gereed om ingehuldigd te worden. Maar dan kwam juist de Algemene Mobilisatie van het Belgisch leger en de inhuldiging moest uitgesteld worden tot men dacht dat het gevaar geweken was: het werd uiteindelijk 24 december. Wist U dat pastoor De Smedt zelf 300 000 fr. geïnvesteerd heeft in deze nieuwbouw?

De bewaarschool is niet constant gemengd geweest. We willen er op wijzen dat in de verslagen rond 1900 steeds drie leerlingskes van het andere geslacht tussen al deze jeugdige freules verbleven. Eén van deze laatste drie, vanaf 1901 is het er voorlopig mee gedaan, is oud-burgemeester Frans Vandervaeren, die er met nieuwjaar 1900 nog een mooi geschenkdoekje genaaid heeft.

In 1933 waren er toch alweer 95 jongens en 111 meisjes. Anno 1979 zijn er nog 160 leerlingen. Wat opvalt, indien we deze getallen vergelijken met deze op 30 juni, is het feit dat er in de zomer steeds meer kleuters in de school aanwezig zijn. Dit vloeit voort uit de welbekende gewoonte, de jonge gasten vanaf Pasen naar school te sturen.

In 1971, meer bepaald op 1 september, startte de school met een peutertuin onder directie van Zr. Célestine waar peuters van 18 maanden tot 3 jaar welkom waren. Mevrouw Kris Beelen (verpleegster), Monique Vandenput en Isabelle Verhaeghe probeerden bij deze kleine ukjes de motoriek te stimuleren en ze taalvaardig te maken. Verder kregen de kindjes een heel goede verzorging en hygiëne, dit alles onder medisch toezicht. Twaalf jaar later, op 31 augustus 1983, werd deze peutertuin jammer genoeg weer gesloten.

In 1999 werd de kleuterschool een autonome school onder leiding van directrice, Geneviève Ockerman, terwijl de heer Theo Pieters directeur bleef van de lagere school. Op dit ogenblik telt de kleuterschool 233 kleutertjes waaronder 106 meisjes en 127 jongens.

Inleiding Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Deel 10 Deel 11 Deel 12 Deel 13