Deel 13

Vorige Voorpagina Hoger

DIT WAS HET! … DIT WORDT HET! … BEDANKT!

In 175 jaar is de Sint-Clemensschool geëvolueerd van een eenvoudig schooltje dat voorzag in basisleerstof, tot een scholengemeenschap die de hele persoonlijkheid van het kind beschouwt en ontwikkelt.

In de 19de eeuw was er nog geen schoolplicht en was het dus een voorrecht naar school te mogen gaan. Onze zusters hebben zich onvoorwaardelijk ingezet om, ook in moeilijke omstandigheden - het waren enorm grote klassen, tot 100 leerlingen, er was de cholera in 1832-1849-1866 en de politieke tegenstand in 1846 - de kinderen het beste van zichzelf te geven. Zij hebben onze jeugd de goedertierenheid en barmhartigheid van God bijgebracht en waren voor de Hoeilaartse bevolking een rots in de branding. De ouders waren er gerust in dat hun kind(eren) bij de zusters een heel goede opvoeding kre(e)g(en).

Al geruime tijd bestond er een zevende en achtste leerjaar. Weldra vond een groot gedeelte van de Hoeilaartse kinderen de weg naar de Zustersschool. Tijdens haar bestaansgeschiedenis is de school steeds blijven groeien en ook vandaag zet deze evolutie zich onverminderd door.

Na WO II deden de vrouwelijke leken als leerkracht hun intrede, in 1983 gevolgd door de heren. Vanaf 1986 werd onderwijzer Jan Vanloo, na 157 jaar zusters, de eerste directeur van de school.

In die 175 jaar hebben velen, elk op hun eigen manier het beste van zichzelf gegeven biddend en werkend in het onderwijs en voor de dorpsgemeenschap. Zij hebben allen op een onvervangbare wijze bijgedragen om onze school uit te bouwen tot wat ze nu is.

Functie van de katholieke school: uit " Specificiteit van het Katholiek Onderwijs."
De katholieke schoolgemeenschap wil door en door humaan en christelijk denken en doen. Zij zal steeds de jongeren helpen zich volledig te ontplooien met het oog op de taken die op hen wachten in wereld en Kerk. Die dienst is vol waardering voor de gewetensvrijheid, de eigen verantwoordelijkheid en de zelfbeschikking. Tevens voor het authentiek-evangelisch geloofsinzicht en de tijdgebonden vertolking ervan.

Onze dank gaat uit naar al de mensen die ons bij het realiseren van deze tentoonstelling hebben geholpen. In de eerste plaats zijn dat al de bruikleengevers; we menen dat het samenbrengen van al deze kunstwerkjes zowel voor hen als voor de bezoekers een aanleiding was tot het beseffen van de persoonlijke, emotionele waarde van deze dingen uit grootmoeders tijd. Verder gaat onze dank naar de dames die in de werkgroep meewerkten en hun creativiteit toonden. We danken ook de heer Jan Van Assche. Hij deelde zijn ervaring en vaardigheden met ons bij de verwezenlijking van deze tentoonstelling. Dank ook aan de zusters van Gijzegem, Michel Erkens, pastoor Roger Nuyts, directies en collega’s voor archiefstukken en foto’s. Bijzondere dank aan Mevrouw Gaby Roobaert voor haar inzet en hulp. Haar ervaring van "150 jarig feest", waaraan zij ook actief deelnam, heeft ons nu zeer goed geholpen. Verder wensen wij nog dank te zeggen aan de gemeentelijke diensten en "De Serrist" voor de goede samenwerking.

AAN ALLEN ONZE BESTE DANK!

Greta Daemen

Precieze openingsuren van de tentoonstelling: zondag, 7 maart: 14 u. à 18u.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 15.30 tot 18 uur.
Woensdag: van 11 uur tot 18 uur. Zaterdag en zondag: 14u. à 18u.

Inleiding Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Deel 10 Deel 11 Deel 12 Deel 13