Deel 6

Vorige Voorpagina Hoger Volgende


WEER EENS BIJBOUWEN

In het 160ste jaar van de geschiedenis van de Sint-Clemensschool begonnen op 28 maart 1989 zeer grote verbouwings- en nieuwbouwwerken die de school gedurende 17 maanden in een bouwwerf herschiepen. De personeelsleden en leerlingen, maar ook buren en vooral de inwonende zusters moesten heel wat ongemakken doorstaan.

Tijdens de werken was er niet genoeg plaats meer om alle leerlingen te herbergen in de eigen lokalen. Met de bereidwillige medewerking van het Gemeentebestuur kon de derde graad gedurende 9 maanden terecht in de lokalen van de vroegere Gemeenteschool, het huidige Felix Sohiecentrum.

De blok van 1908, waar de vroegere turn- en feestzaal in gevestigd was, werd volledig verbouwd en vernieuwd. Er werden drie nieuwe klassen op de verdieping, een bibliotheek en leraarslokaal en een grote polyvalente zaal in onder gebracht. De middenbouw tussen beide speelplaatsen werd afgebroken en vervangen door nieuwe sanitaire ruimten voor lagere school en kleuters apart. Er kwam een ruime inkom met een nieuw secretariaat. Daarnaast werden in alle lokalen electriciteits- en isolatiewerken uitgevoerd, met overal nieuwe ramen en dubbele beglazing. De centrale verwarmingsinstallatie werd vernieuwd. De gevels werden verfraaid en geschilderd. Er kwamen nieuwe en grotere overdekte speelplaatsgedeelten. Er werd een nieuw groot complex bijgebouwd op een deel van het vroegere sportveld met beneden een grote eetzaal met keuken en boven een nieuwe sportzaal. Bernard Lefever was ontwerper en architect van de nieuwbouw en verbouwingswerken.

Op 8 september 1990 wordt de vernieuwde school plechtig ingewijd door bisschoppelijk Vicaris E.H.Jozef Peeters die ook eregast was tijdens de viering van het 150 jarig bestaan van onze school. Naast het schoolhoofd zijn er 28 leerkrachten en 4 andere personeelsleden.

Sindsdien is de schoolbevolking blijven aangroeien. Jaar na jaar kwamen leerlingen van Hoeilaart, maar ook van omliggende gemeenten bij ons les volgen.

Door gebrek aan ruimte werd verscheidene keren de plaats van het leraarslokaal gewijzigd omdat de vorige telkens weer moest dienen als klaslokaal.

In 2001 is de school weer te klein geworden en worden er opnieuw drie lokalen in het Felix Sohiecentrum gehuurd om onze drie zesde leerjaren in onder te brengen. Gevolg: er zal weer bijgebouwd moeten worden. We zijn ondertussen de tel kwijtgeraakt, maar de noodzaak roept. De besprekingen zijn volop aan de gang om alle leerlingen weer in éénzelfde locatie onder te brengen.

De lagere school en de kleuterschool beschikken nu over prachtige, nog onlangs geschilderde lokalen ( 2002 – 2003), een hechte groep personeelsleden, een steeds aangroeiende leerlingengroep. Met Gods zegen gaan we vol vertrouwen de toekomst tegemoet.

Inleiding Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Deel 10 Deel 11 Deel 12 Deel 13