Deel 5

Vorige Voorpagina Hoger Volgende
 

HET LAGER ONDERWIJS

De Zustersschool in Hoeilaart heeft vanaf haar prille bestaan – toen het onderwijs nog geen recht was voor iedereen en eerder weggelegd voor " de gegoede burgerij en de hogere standen" – een zeer ruime belangstelling gekend, zowel van jongens als van meisjes. Het lager onderwijs was – zoals opnieuw sinds 1982 – in de beginperiode ook toegankelijk voor jongens en dat tot de jaren 1900. In de school gaven de in aantal groeiende Zusters ( in 1936 waren er reeds 210 leerlingen ) degelijk onderricht. Ze onderwezen ook een groot aantal arme kinderen ( op kosten van de stichter ) in godsdienst, lezen, schrijven, rekenen en handwerk voor de meisjes. De meisjes, waar het analfabetisme op dat ogenblik nog het grootst was, werden op ruime wijze door de nieuwe stichting bereikt.

Er bestond ook vanaf 1842 een " zondagsschool " waar 14 tot 16 jarigen die de lagere school beëindigd hadden, zondagscursussen volgden.

Vanaf 1896 is de Zustersschool gesubsidieerd door de Staat. Pas vanaf 1914 kreeg het lager onderwijs een verplichtend karakter. De Zuster-Directrice duidde bij het invullen van haar staat ook de leeftijd der leerlingen aan. De gemiddelde aanwezigheid was slechts 11,11 %.

Na WO II is de Zustersschool geëvolueerd van een instelling met een beperkt aantal kloosterlingen naar een school met een talrijk en gemengd personeel, waar de lekenonderwijzeressen stilaan de meerderheid gaan vormen zijn.

Vanaf 1982 wordt de lagere school gemengd. Het eerste jaar werden alleen jongetjes in het eerste leerjaar aanvaard. Maar vanaf 1983 nam onze school de Gemeenteschool over en werd de hele lagere school voor jongens toegankelijk. De leerkrachten van de gemeenteschool kwamen mee naar de Sint-Clemensschool. Zo werd eveneens de leerkrachtengroep gemengd. Nog slechts één zuster, Zr. Wivina gaf les bij de kleuters. Op dat ogenblik was Zr. Patricia directrice van 1982 tot 1986. In dit laatste jaar werd de eerste leek, Jan Vanloo directeur van de basisschool. Totale schoolbevolking ( kleuters + lagere school ) in september: 463 jongens en meisjes. De heer Vanloo werd in 1992 opgevolgd door directeur Theo Pieters.

Op dit ogenblik ( begin 2004 ) zitten er in de lagere school alleen al 382 kinderen waaronder 185 jongens en 197 meisjes verdeeld over 18 klassen, een taakleerkracht, een turnleerkracht, een zorgcoördinator, een muziekleraar en een ICT verantwoordelijke ( zorg voor de computerwerking ).

Inleiding Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Deel 10 Deel 11 Deel 12 Deel 13