Inleiding

Voorpagina Hoger Volgende

1. EEN KWESTIE VAN EENVOUD.

Eenzelfde school, die reeds honderd vijfenzeventig jaar bestaat, is zeker een uitzonderlijke gebeurtenis. En als die school ook nog de oudst bestaande school in de gemeente is, mag en moet dit met volle recht gevierd worden. Zo een verbondenheid met de plaatselijke gemeenschap met prestaties zowel buiten als binnen het educatieve mag niemand onverschillig laten. Geen Hoeilander die aan zijn dorp gehecht is, zal er aan denken zich om deze realiteit niet te verheugen.

De bezieling van de Heilige Vincentius à Paulo die door de zusters overgenomen werd, kan men in het kort als volgt omschrijven: Hij was bevriend met het volk en meer bijzonder met de armsten onder het volk. Zijn levenshouding was: “ Wanneer men aan Onze Lieve Heer had gevraagd: ‘Wat zijt Ge op de wereld komen doen? – De armen bijstaan. – Nog iets anders? – De armen. – Wat nog meer? – De armen.’ Het is om de armen te catechiseren, te onderrichten en bij te staan, dat ik hier ben.”  Dezelfde levenshouding van Sint-Vincentius à Paulo, “ in de behoeften van de armen voorzien en de zieken bijstaan”, werd later het levensmotto van de Zusters ‘Dienstmaagden der armen” van Gijzegem, dus ook van onze zusters van Hoeilaart.

We willen deze tentoonstelling opdragen aan al diegenen die in onze streek vaak in moeilijke omstandigheden ertoe bijgedragen hebben om onze voorouders te behoeden van onwetendheid en analfabetisme en hen in staat gesteld hebben uit te groeien tot volwaardige mensen.

We blijven even stil staan bij de geschiedenis en de groei van onze school doorheen de voorbije 175 jaar. U zal geleid worden doorheen een reeks facetten die rechtstreeks met de school of met de zusters te maken hebben. Wij hopen dat wij U op het einde van deze tentoonstelling een beeld zullen hebben kunnen ophangen over het grote belang van deze zusters en leerkrachten door de jaren heen hier in Hoeilaart. Veel plezier!

Inleiding Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Deel 10 Deel 11 Deel 12 Deel 13