Deel 3

Vorige Voorpagina Hoger Volgende


GROEI EN BLOEI

De twee Zusters die hier in 1829 toekwamen, gaven les in een huis dat toebehoorde aan Baron en burgemeester de Man d’Hobruge, hun weldoener. Het was een goede woning, maar klein: slechts 1 are of 100 m² groot. Daar er toen

Zo’ n 200 leerlingen school liepen, stellen we vast dat elk van hen slechts over een levensruimte van 0,5 m² of 50 x 100 cm beschikte, zonder dan nog rekening te houden met de plaats van lerares en eventueel didactisch materieel.

Uitbreiding was van in het begin noodzakelijk. In 1843 werd een eerste gebouw met woonhuis voor de Zusters opgetrokken. De eerste steen in zwart marmer die zich nu in een klas op het gelijkvloers bevindt, getuigt van deze vernieuwing. De nieuwe school was op de hoek van de huidige Waversesteenweg en de D. Vandervaerenstraat. Het gebouw met halfronde vensters werd opgericht door Baron en Barones De Man d’Hobruge in juni 1843 en is eind 1844 in gebruik genomen. Belangrijk is dat de verluchting uitstekend was voor zoveel kinderen.

In 1868 en 1902 grepen er nog vergrotingswerken plaats, namelijk de klassen die gelegen waren langs de D.Vandervaerenstraat.

De grote verandering greep echter in 1908 plaats: aanbouw van twee nieuwe klaslokalen, de vergroting van twee andere en tevens de aanbouw van een galerij en een turnzaal. Meteen kregen de kloosterlingen een degelijke woonst. Bij deze gelegenheid werd een nieuwe grijsmarmeren steen ingemetseld in het nieuwe pand: " La Noble Famille De Laage De La Rocheterie De Man 1908 " .

In 1921 wordt het kasteel, bewoond door de familie de la Rocheterie d’Attenrode, verkocht en dient het sedert als prachtig gemeentehuis.

In 1926 wordt de school door Baron de la Rocheterie geschonken aan de dekenale vereniging der parochiale werken.

In 1927-1928 werd er een verdieping opgetrokken langsheen de D. Vandervaerenstraat.

In 1939 kwam de nieuwe vleugel van de kleuterklasjes erbij en deze kreeg in 1954 een verdieping voor de beroepsschool.

In éénzelfde school waren er dus drie afdelingen: kleuterschool, lagere school en beroepsschool.

De meest recente, zeer uitgebreide nieuwbouw dateert uit 1989-1990: extra isolatie, dubbele beglazing, een nieuwe turnzaal, nieuw sanitair, een nieuw gebouw met 3 klassen en een polyvalente zaal op de plaats van de vroegere turnzaal.

Inleiding Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Deel 10 Deel 11 Deel 12 Deel 13