Deel 7

Vorige Voorpagina Hoger Volgende
 

AFSCHEID VAN DE ZUSTERS

In september 2001 kwam Zuster Gonda, de provinciale overste van de Zusters van Vincentius ŕ Paulo van Gijzegem, aan pastor R. Nuyts meedelen dat Zuster Isabelle en Zuster Patricia uit Hoeilaart zullen weggaan omdat de congregatie hen voor andere taken binnen de congregatie nodig heeft.

Met spijt in het hart moesten we dus, na nieuwjaar 2002, afscheid nemen van de twee zusters die we na de dood van Zuster Célestine in 1998, in Hoeilaart nog hadden. Binnen de congregatie, waar de meeste zusters boven de 80 jaar zijn, is de vraag naar nog actieve krachten echter zó groot dat men niet anders meer kon dan onze twee zusters in te schakelen voor het welzijn van de andere zusters in de congregatie. Die 172 jaar aanwezigheid in Hoeilaart mocht niet onopgemerkt voorbijgaan. Op zondag, 30 december 2001 werd in een dankviering officieel van hen afscheid genomen. Tijdens deze viering werd een symbolisch geschenk overhandigd, een prachtig bas-reliëf in terracotta gemaakt door kunstenares May Claerhout. Dit kunstwerk zal in de kerk een vaste plaats krijgen om de aanwezigheid van de zusters in Hoeilaart blijvend te gedenken.

In de loop van de 172 jaar dat er zusters van Gijzegem in Hoeilaart woonden en werkten, waren er dat samen niet minder dan 82. De twee zusters die hier het klooster in Hoeilaart sloten, waren hier ook al heel lang: Zuster Isabelle Neven, 50 jaar en Zuster Patricia Vos, 40 jaar. Andere zusters die nog in leven zijn en die hier gewerkt hebben, zijn Zuster Amelberga D’Haese ( 1940 – 1953 ) die nu in Gijzegem woont en Zuster Wivina Sips ( 1965 – 1994 ) nu werkzaam in Banneux.

Met vele bakstenen werd de school steeds groter en mooier, maar nu zal het erop aankomen, en dat is het voornaamste, dat wij binnen deze lokalen blijven bouwen aan een goede sfeer, aan zorg en respect voor elkaar, aan de taak waartoe God ons oproept, kortom aan de grote christelijke waarden van rechtvaardigheid, vrede en liefde die een katholieke school de kinderen meegeeft in hun reis naar volwassenheid, een waardevolle bagage voor de toekomst. In het grote totaalspektakel dat op 12, 13 en 14 maart doorgaat in de kerk en dat je zeker niet mag missen worden zeven waarden, zeven sleutels gevonden die uiteindelijk leiden tot de liefde, zoals Jezus ze gedeeld heeft met ons allen. Warm aanbevolen!

Gebruikte bronnen: Hier Hoeilaart van juli 1972, Zoniën jubileumnummer 1979, Album: Geschiedenis van de Vrije Sint-Clemensschool ( pastorie ), Hoop op gerechtigheid, archief gemeentehuis, archiefteksten pastorie. Hartelijk dank!

Precieze openingsuren van de tentoonstelling: zondag, 7 maart: 14 u. ŕ 18u.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 15.30 tot 18 uur.
Woensdag: van 11 uur tot 18 uur. Zaterdag en zondag: 14u. ŕ 18u.

Inleiding Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Deel 10 Deel 11 Deel 12 Deel 13